Svatý Petr a Pavel v novém…

Svatý Petr a Pavel v novém…

V naší farnosti Batelov chceme v letošním roce a letech následujících opět pokračovat v opravách kostela sv. Petra a Pavla. Stavba této dominanty batelovského náměstí byla zahájena roku 1755 říšským baronem Janem Kryštofem Burkhardem de Klee a dokončen byl až roku 1836 za Blankensteinů.

V posledních letech bylo nutné provést generální opravu, ta probíhala v několika etapách:

  1. etapa – oprava krovu v roce 2014
  2. etapa – odvlhčení vnějšku kostela v roce 2015-2016
  3. etapa generální oprava – průčelí kostela a věžiček 2018

V roce 2020 proběhla oprava fasády kostela na západní straně. Tyto opravy by nebylo možné zrealizovat bez podpory dárců, kterými byl především městys Batelov, Kraj Vysočina a Ministerstvo kultury. Na financování oprav se podíleli také farníci. Všem dárcům patří upřímné díky.

V roce 2023 a letech dalších farnost plánuje v opravách fasády pokračovat. Náklady na opravu východní stěny kostela byly vyčísleny ve výši 1 700 000 Kč. Bylo požádáno o dotace z Fondu Vysočiny na Kraj Vysočina, z Ministerstva kultury a také z městyse Batelova.

Farnost Batelov zároveň hledá další dárce. Pokud byste chtěli i Vy přispět na opravu kostela sv. Petra a Pavla v Batelově, můžete prostřednictvím níže uvedeného účtu.


S poděkováním za Vaši štědrost.
P. Stanislav Váša

 

Možnost přispět:

1. převodem na účet farnosti s těmito údaji:

Česká spořitelna

– číslo účtu: 1465373389

– kód banky: 0800

– variabilní symbol: 12345

– zpráva pro příjemce: Dar na opravu kostela

2. platba přes QR kód:

Další informace:

– potvrzení o daru ke snížení základu daně z příjmů vydáváme na požádání

(kontakt – email: batelov@dieceze.cz )