Ohlášky

Ohlášky v týdnu 4.6. – 11.6. 2023

OhláškyBatelov
Ne
4.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
8.30 – Za farníky
+ 1. sv. přijímání dětí
Po
5.6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Út
6.6.
18.00 – Rácov – Na úmysl dárce
St
7.6.
17.30 – adorace za kněze a za nová kněžská a řeholní povolání
18.00 – Za Ludmilu Vítkovou, rodiče a sourozence
Čt
8.6.

9.6.
15.00 – Za záchranu dětí ohrožených potratem a za obnovu kultury života v naší zemi
So
10.6.
8.00 – Za farníky
Ne
11.6.
Slavnost Těla a Krve Páně – Boží Tělo
8.30 – Za manžela, rodiče Novákovy a duše v očistci
+ průvod Božího Těla
OhláškyDolní Cerekev
Ne
4.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
10.30 – za Ester a Benedikta Podolákovy a za duše v očistci
Po
5.6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka
Út
6.6.
St
7.6.
Čt
8.6.
18.00 – volný úmysl

2.6.
So
3.6.
17.00 – Rohozná
mše sv. s nedělní platností
Ne
4.6.
Slavnost Nejsvětější Trojice
10.30 – za Vladimíra Straku, dvoje rodiče, jejich děti a za duše v očistci

Další ohlášky:

  • adorace za kněze a nová kněžská a řeholní povolání – bude ve středu 7.6. od 17.30 hodin.
  • dětské mše sv. – konají se v Batelově každou středu v 18.00 hodin. Zvu všechny děti.
  • modlitby maminek – pokračují v pátek 9.6. od 17.00 hodin na faře v Batelově.
  • slavnost Těla a Krve Páně v Batelově oslavíme v neděli 11.6. při mši sv. v 8.30 hodin, po mši sv. bude průvod na náměstí k připraveným oltářům. Prosím o jejich nachystání.
  • Oprava fasády kostela v Batelově – východní strana – Velké díky za všechny dary na tento úmysl. Přesto další sbírka na opravy kostela bude o pouti v neděli 2.7.2023. Zároveň je možné přispívat i přímo na účet farnosti. Za jakýkoli dar je také možné vyžádat si potvrzení o daru ke snížení základu daně z příjmů.
  • Noc kostelů v Dolní Cerekvi – děkuji všem organizátorům a všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu této akce. Bylo to moc pěkné.
  • Oprava schodů u kostela v Dolní Cerekvi – Naší farnosti se povedla získat dotace z ministerstva kultury ve výši 80 000 Kč na opravu vstupních a bočních schodu kostela. Tato částka bude povýšena o spoluúčast obce ve výší 8000 Kč a povinnou spoluúčast naší farnosti také 8000 Kč. Celkem tedy máme k dispozici 96 000 Kč. Práce bude provádět firma ze Zhoře. Celá akce musí být ukončena nejpozději v listopadu letošního roku.

Připravuje se:

  • farní den – srdečně všechny zveme na pohádku „Šípková Růženka“ od Víti Marčíka staršího, která se koná v sobotu 24.6. od 15.00 hodin v rámci farního dne. Vše se uskuteční na farní zahradě v Batelově. Informace jsou také na plakátku ve vývěskách.
  • farní tábor pro děti – Je spuštěné přihlašování na farní tábor. Tábor proběhne v termínu 10.8. – 17.8., tábor bude na tábořišti na Hanzalkách, je omezena kapacita dětí. Cena tábora je 2300,- kč, přihlašování je možné buď telefonicky na 774 706 881 (Matěj Stoklasa), anebo na mail farnost.batelov@gmail.com.