Ohlášky

Ohlášky v týdnu 21.7. – 28.7. 2024

OhláškyBatelov
Ne
21.7.
16. neděle v mezidobí  
10.00 – za prosbu o pomoc při konání důležitého rozhodnutí
Po
22.7.
Svátek sv. Marie Magdalské
Út
23.7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice patronky Evropy
St
24.7.
Památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Čt
25.7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola

26.7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
So
27.7.
Památka sv. Gorazda a druhů
8.00 – na úmysl dárce
10.00 – křest – Tobiáš Ladislav Městecký
Ne
28.7.
17. neděle v mezidobí  
8.30 – za farníky  
OhláškyDolní Cerekev
Ne
21.7.
Pouť ke cti sv. Marie Magdalské
8.30 – za P. Vincenta Kubů, P. Jiřího Balabána a všechny živé i zemřelé kněze, kteří v naší farnosti působili nebo působí
Po
22.7.
Svátek sv. Marie Magdalské
Út
23.7.
Svátek sv. Brigity, řeholnice patronky Evropy
St
24.7.
Památka sv. Šarbela Machlúfa, kněze
Čt
25.7.
Svátek sv. Jakuba, apoštola

26.7.
Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
So
27.7.
Památka sv. Gorazda a druhů
17.00 – Rohozná – mše sv. s nedělní platností
Ne
28.7.
17. neděle v mezidobí
 10.00 – za rodiče
Koutských jejich syna a duše v očistci

Další ohlášky:

  • Dovolená – v příštím týdnu 22.-26.7. budu na dovolené. V případě potřeby zaopatření nebo zařízení pohřbu se prosím obracejte na P. Petra Konopíka v Novém Rychnově (telefon 723 901 006) a na pana Josefa Kejvala v Batelově, v Dolní Cerekvi na pana Milana Podoláka
  • Farní tábor pro děti – nástup na tábor je v neděli 28.7. od 15.00 hodin na faře v Batelově.
  • Sbírka na opravy kostela v Batelověvelké díky za všechny dary na opravy kostela. Děkuji za vaši štědrost a za každý dar. Zároveň je možné i nadále přispívat na opravy kostela, ať už v hotovosti nebo přímo na účet farnosti. V příštím kalendářním roce 2024 i letech následujících chceme v opravách i nadále pokračovat. Za jakýkoli dar je možné vyžádat si potvrzení o daru ke snížení základu daně z příjmů.
  • Varhanní koncert Alfréda Habermanna – připravujeme na sobotu 24.8. v kostele sv. Petra a Pavla v Batelově.

Připravuje se:

  • Celostátní setkání animátorů – v letošním roce se koná od 12. – 17. 8. 2024 v Kroměříži. Více na plakátku.