Ohlášky

Ohlášky v týdnu 16.6. – 23.6. 2024

OhláškyBatelov
Ne
16.6.
11. neděle v mezidobí
8.30 – za farníky
Po
17.6.
Út
18.6.
18.00 – Rácov – na úmysl dárce
St
19.6.
18.00 – za farníky  
Čt
20.6.

21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
18.00 – za rodiče Maryškovy, Foitlovy, zetě a vnučku
So
22.6.
8.00 – za zemřelou rodinu Hesovu, Parkanovu a a Koutníkovu
Ne
23.6.
12. neděle v mezidobí
8.00 !!!!
– za Karolínu a Teodora Čermákovy a za duše v očistci
OhláškyDolní Cerekev
Ne
16.6.
11. neděle v mezidobí
10.00 – za farníky
Po
17.6.
Út
18.6.
St
19.6.
Čt
20.6.
18.00 – volný úmysl
– dětská mše svatá

21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka
So
22.6.
17.00 – Rohozná – mše sv. s nedělní platností
Ne
23.6.
12. neděle v mezidobí
10.00 – na poděkování za 800 let s prosbou o Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou farnost a obec

Další ohlášky:

  • Úklid kostela v Batelově před poutí – děkuji za pomoc při úklidu kostela před poutí i za všechno další co se stihlo udělat.
  • farní kavárna „s dudačkou“ – neděle 16.6. od 15.00 hodin – dnes se koná odpolední setkání při dobré kávě a buchtě za doprovodu netradičního hudebního nástroje – DUD v provedení paní Valentiny Křížové. Buchta s sebou vítána, špekáčky k opékání na ohni s sebou, pití zajištěno. Vše se uskuteční na farní zahradě v Batelově. Srdečně všechny zveme.
  • Oslavy 800 let farnosti a obce v Dolní Cerekvi – děkovná mše bude příští neděli 23.6. v 10.00 hodin. Proto mše sv. v Batelově bude vyjímečně už v 8.00 hodin.
  • Sbírka na opravy kostela v Batelověo pouti sv. Petra a Pavla 30.6. při mších sv. bude sbírka na opravy kostela. Děkuji za vaši štědrost a za každý dar. Zároveň je možné i nadále přispívat na opravy kostela, ať už v hotovosti nebo přímo na účet farnosti. V příštím kalendářním roce 2024 i letech následujících chceme v opravách i nadále pokračovat. Za jakýkoli dar je možné vyžádat si potvrzení o daru ke snížení základu daně z příjmů.
  • První sv. přijímání dětí v Dolní Cerekvi – děkuji za vše co bylo připravené a nazdobené k této slavnosti.
  • Žehnání domů a bytů v Dolní Cerekvi – kdo by měl zájem o požehnání domu nebo bytu, může se přihlásit na úřadu Městyse. Žehnání bude probíhat od 17.6. – 19.6. podle rozpisu, který je na úřadu Městyse.
  • Oslava 800 let obce a farnosti Dolní Cerekev – děkovnou mši sv. k tomuto výročí bude v neděli 23.6. v 10.00 hodin sloužit generální vikář brněnské diecéze P. Pavel Kafka. Při této mši sv. proběhne zasvěcení farnosti a obce Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Všechny srdečně zveme.

Připravuje se:

  • Farní tábor – připravujeme farní tabor pro děti o prázdninách v termínu 28.7 – 7.8. 2024 v Hanzalkách. Je určený pro děti od 7. – 15. let. Cena je 3000 kč (za dalšího sourozence 2800 kč). Je možné se přihlašovat na tel. 774 706 881 – Matej Stoklasa, nebo na email: farnost.batelov@gmail.com , více informací je také na plakátku.
  • Celostátní setkání animátorů – v letošním roce se koná od 12. – 17. 8. 2024 v Kroměříži. Více na plakátku.