Křtiny

Křest

Křtem se stává člověk Božím dítětem a členem církve. Tím získává práva a povinnosti. Je to rozhodnutí zásadní a zároveň první krok do života z víry. Následující kroky jsou zpověď (svátost smíření) a první svaté přijímání a své zasvěcení završuje pokřtěný přijetím svátosti biřmování. Toto postupné uvádění do života z víry a pozvolné plné zasvěcení se Bohu je vždy doprovázeno odpovídající přípravou.

Co je třeba

O křest v naší farnosti většinou žádají rodiče novorozených dětí. Podmínky pro žádost o křest:

  • Alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěný/á.
  • Kmotr/a musí být pokřtěný/á a biřmovaný/á.
  • Před samotným křtem se koná příprava podle domluvy.
  • Není třeba rodného listu, ani občanského průkazu rodičů.
  • Doporučujeme, abyste domluvu na křest neodkládali a počítali s tím, že dítě bude pokřtěno nejdříve za měsíc po prvním setkání; viz. kontakt.
  • Je vhodné, aby rodiče byli církevně oddáni, ale není to podmínkou k udělení křtu.
  • Nejvíce odpovídá charakteru této svátosti, aby byla přijímána během mše svaté, když je shromážděna celá farnost k nedělní bohoslužbě. Je možné domluvit i jiný termín.
  • Děti z jiných farností křtíme pouze se souhlasem příslušného duchovního správce.

U větších dětí je vyžadován souhlas rodičů, ale příprava je zaměřena na děti, které během obřadu odpovídají již sami za sebe a je delší.

U dospělých probíhá příprava v tzv. katechumenátu a doba trvání je individuální.

Zajímá mě to

Chcete-li vědět více, pak klikněte na liturgie.cz.