Náboženství

Náboženství v roce 2022/2023

Rozvrh hodin pro Batelov:

Úterý3. + 4. třída – 12:15 hodin7. – 9. třída – 14:20 hodin
Čtvrtek5. třída – 12:15 hodin
Pátek1. + 2. třída – 11:20 hodin

Rozvrh hodin pro Dolní Cerekev:

Pátekvšechny ročníky – 13:00 hodin

Jak se děti přihlašují

Na základě zkušeností z minulých let probíhá přihlášení tak, že děti přijdou na první hodinu a během ní je vyučující zapíše do třídní knihy. Tím jsou děti přihlášeny. Vyjímku z tohoto pravidla tvoří prvňáčci a také noví zájemci o výuku náboženství z vyšších tříd. Ti dostanou přihlášku.

Důvodem pro to je skutečnost, že s navštěvováním hodin náboženství musí souhlasit rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci. U starších dětí se předpokládá, že souhlas rodičů z předchozích let trvá.

Jak už bylo řečeno výše, předmět Náboženství je nepovinný předmět, což znamená, že se vede třídní kniha, kam vyučující zapisuje obsah výuky a přítomnost dětí. Pokud se děti přihlásí, platí stejná pravidla jako u předmětů povinných, tzn., že děti jsou klasifikovány a v případě nepřítomnosti musí být řádně omluveny z neúčasti na výuce.