Farnost Dolní Cerekev

DOLNÍ CEREKEV

Kostel svaté Maří Magdalény.

Historie farnosti

Původní dřevěný kostel byl postaven roku 1224. Po vyhoření byl postaven kamenný se hřbitovem okolo. Tento hřbitov byl zrušen roku 1500. V roce 1723 byl kostel téměř kompletně přestavěn. Od té doby několikrát vyhořel a prodělal množství oprav. Poslední větší oprava proběhla v roce 2000, kdy byly vyměněny trámy napadené dřevomorkou domácí, nově vymalován interiér a byl zde umístěn také nový oltář.

Ačkoli většina území farnosti se nachází v Čechách a v Čechách též bydlí většina obyvatel, farnost byla k 1. lednu 2013 převedena z Českobudějovické do Brněnské diecéze a tím též z České do Moravské církevní provincie.