Úvod

Vítá Vás

Farnost Batelov a Dolní Cerekev

Naše farnost se rozkládá na moravském území vnitřních hranic s Čechami. Jejím duchovním středem je farní kostel apoštolů svatých Petra a Pavla v Batelově a Kostel svaté Maří Magdalény v Dolní Cerekvi.

Duchovní správa sídlí v Batelově. K farnosti patří obce Nová Ves, Rácov, Spělov a Švábov.

Farnosti Batelov a Dolní Cerekev

Slovo pana faráře

Milí návštěvníci webových stránek naší farnosti,
prožíváme adventní dobu. Evangelium první adventní neděle zdůrazňuje Ježíšovou výzvu: „Bděte!“
Zkušenost všedního dne nám potvrzuje, že bdělost není snadná. Znamená totiž být pozorný na přítomný okamžik. Ukazuje nám to i následující příběh:
Jednou se zeptali muže, který byl zkušený v meditování, jak to, že se i přes všechny své povinnosti a zaměstnání, dokáže vždy dobře soustředit.
On na to odpověděl: „Když stojím, stojím, když jdu, tak jdu. Když sedím, tak sedím, když jím, tak jím.
Tu mu ti, kteří mu položili tuto otázku, skočili do řeči: „To děláme i my. Ale on odpověděl: „Ne! Když sedíte, tak už vstáváte, když stojíte, už jdete, když jdete, už jste v cíli.
Příběh nám ukazuje, jak může být těžké soustředit se na přítomný okamžik, co právě dělám, nebo co se děje. V čase adventu je nebo bylo zvykem dávat si každý den nějaké předsevzetí a tak se vědomě připravovat na vánoční svátky. Zkusme i my využít této doby ke cvičení se např. v této bdělosti – soustředěnosti a pozornosti na přítomný okamžik a prožívání toho, co právě konáme. Abychom si dokázali každý okamžik „vychutnávat“, a tak se stávali i vnímavější k okamžikům, kdy k nám přichází a mluví Bůh.
Přeji nám všem požehnané prožívání adventní doby!

P. Stanislav Váša

farář

Podpora

Podpora naší farnosti

Děkujeme všem kdo podporujete naši farnost, přispět můžete libovolnou platbou na naše účty, děkujeme.

QR platba Batelov

Batelov

Děkujeme

QR platba Dolní Cerekev

Dolní Cerekev

Děkujeme