Vítá Vás

Farnost Batelov a Dolní Cerekev

Naše farnost se rozkládá na moravském území vnitřních hranic s Čechami. Jejím duchovním středem je farní kostel apoštolů svatých Petra a Pavla v Batelově a Kostel svaté Maří Magdalény v Dolní Cerekvi.

Duchovní správa sídlí v Batelově. K farnosti patří obce Nová Ves, Rácov, Spělov a Švábov.

Farnosti Batelov a Dolní Cerekev

Slovo pana faráře

Milí návštěvníci webových stránek naší farnosti, jak víme, prožíváme dobu postní. Nabízím vám k zamyšlení krátký citát sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kterým se můžeme inspirovat k dobrému prožití zbývajících dní postní doby, které nás dělí od slavnosti Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Přeji vám požehnané prožití zbytku postní doby.

P. Stanislav Váša

Farář„Rozjímání nad utrpením Pána Ježíše je nejúčinnějším prostředkem k získání odporu vůči hříchu (z lítosti nad hříchy) a k rozhojnění lásky k Pánu Ježíši.“

Sv. Maxmilián Maria Kolbe

Podpora

Podpora naší farnosti

Děkujeme všem kdo podporujete naši farnost, přispět můžete libovolnou platbou na naše účty, děkujeme.

QR platba Batelov

Batelov

Děkujeme

QR platba Dolní Cerekev

Dolní Cerekev

Děkujeme