Vítá Vás

Farnost Batelov a Dolní Cerekev

Naše farnost se rozkládá na moravském území vnitřních hranic s Čechami. Jejím duchovním středem je farní kostel apoštolů svatých Petra a Pavla v Batelově a Kostel svaté Maří Magdalény v Dolní Cerekvi.

Duchovní správa sídlí v Batelově. K farnosti patří obce Nová Ves, Rácov, Spělov a Švábov.

Farnosti Batelov a Dolní Cerekev

Slovo pana faráře

Milí návštěvníci webových stránek naší farnosti,
začal nový školní rok. Snad jen málo dětí a učitelů se na něj těší. Rodiče snad víc. Stává se, že přicházejí situace, nebo události, kterým bychom se raději vyhnuli, nebo je odložili na jindy.
Jeden příběh nám nabízí docela jiný pohled.
Profesor Matthew Henry se pozdě v noci vracel domů z univerzity, když najednou před sebou uviděl hlaveň pistole. Za tou pistolí byl lupič se zahalenou tváří a požadoval od profesora tašku a peněženku. Vystrašený profesor mu je podal a zloděj se rychle ztratil ve tmě. Vyděšený z tohoto nepříjemného zážitku, si profesor doma sedl za stůl a napsal tuto modlitbu: Pane, dnes mě okradli. Vím, že ti musím poděkovat za mnoho věcí. Nejdříve ti děkuji za to, že mě nikdy předtím nikdo neokradl. V tomto světě je to takřka zázrak. Pak ti chci poděkovat za to, že mi vzali jenom peněženku a ne život. Chci ti poděkovat i za to, že se mnou nebyla moje žena a moje dcera, protože ony by se velmi polekaly. Nakonec ti, Pane, chci poděkovat za to, že to já jsem byl tím okradeným a ty jsi mě vždy chránil, abych se nestal zlodějem.
 
Školní rok, který začal, nabízí dětem možnost učit se novým věcem. Také pro každého z nás může být možností učit se vidět situace, které nám každý nový den přinese, jinak, třeba jako dar a příležitost k vděčnosti.
K tomu Vám rád žehnám.

P. Stanislav Váša

Farář

Podpora

Podpora naší farnosti

Děkujeme všem kdo podporujete naši farnost, přispět můžete libovolnou platbou na naše účty, děkujeme.

QR platba Batelov

Batelov

Děkujeme

QR platba Dolní Cerekev

Dolní Cerekev

Děkujeme