Služba kněze

Křtiny

Křtem se stává člověk Božím dítětem a členem církve. Tím získává práva a povinnosti. Je to rozhodnutí zásadní a zároveň první krok do života z víry.

Svatby

Svatba v kostele je nejen velkou slavností, ale také příležitostí položit základ pro vzájemný vztah, který se má stát manželům pevnou oporou pro celý život.

Pohřeb

Vypravení pohřbu je velmi citlivá záležitost. Loučíme se s člověkem, kterého už nikdy na této zemi neuvidíme.

Zaopatření nemocných

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do.