Pohřby

Příležitost k zamyšlení a k modlitbě

Vypravení pohřbu je velmi citlivá záležitost. Loučíme se s člověkem, kterého už nikdy na této zemi neuvidíme. Vše se snažíme připravit s úctou a tak, aby poslední rozloučení proběhlo důstojně a v klidu.

Proto bychom Vás rádi seznámili s tím co je třeba, pokud chcete svým zemřelým vypravit křesťanský pohřeb v katolickém kostele.

Co je třeba

  • Zemřelý/á musí být pokřtěný/á katolík/katolička, který/á nevystoupil/a z církve. Katolický pohřeb může mít také člověk, který toužil po tom stát se katolickým křesťanem, nebo se na křest již připravoval.
  • Je velmi důležité nejprve kontaktovat pana faráře a domluvit si s ním termín tak, aby měl čas. Stejně důležité je ověřit si, že čas bude mít také pan kostelník a pan sbormistr. První zajišťuje prostor, ve kterém se obřady odehrávají, druhý zajišťuje hudební doprovod. Viz. kontakty.
  • Poté co si domluvíte termín pohřbu, je třeba domluvit si s panem farářem termín setkání na faře, během kterého se domluví průběh obřadů.
  • Přípravu bohoslužebného prostoru domlouváte s panem kostelníkem. Pohřeb se může konat z farního kostela svatých Petra a Pavla nebo přímo na hřbitově z kaple svaté Barbory.
  • Vykopání hrobu si zajišťují rodinní příslušníci zemřelého. Hřbitov je ve vlastnictví městyse Batelov.

Chci vědět více

Chcete-li vědět více o katolickém pohřbu liturgie.cz.